• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả triển khai tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2023
Lớp tập huấn tuyên truyền phố biến pháp luật về khí dầu mỏ hóa lỏng tại Huyện Mỏ Cày Nam (Nguồn: Nhi – P.KTATMT)

Kết quả triển khai tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2023

(Cập nhật: 20/07/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 361/KH-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Sở Công Thương Bến Tre về việc tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2023. Từ ngày 11/7/2023 đến ngày 13/7/2023 Sở Công Thương đã phối hợp Phòng Kinh tế Thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về khí dầu mỏ hóa lỏng tại các huyện: Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Châu Thành với 105 đại biểu tham dự là tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng và tồn trữ hóa chất, các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Qua buổi tập huấn hầu hết các đại biểu đều được trang bị đầy đủ các kiến thức về an toàn kinh doanh LPG, thông tin về quy định pháp luật của nhà nước về kinh doanh LPG, các quy định về xử phạt hành chính trong kinh doanh LPG,...để từ đó có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Nhìn chung, việc tăng cường công tác tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh khí hóa lỏng ngành công thương đã từng bước nâng cao nhận thức của các cá nhân kinh doanh, người trực tiếp sản xuất kinh doanh  dầu khí hóa lỏng một cách rõ rệt. Và cũng là một trong những công tác tuyên truyền đã góp phần không nhỏ trong công tác quản lý về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ngành công thương trên địa bàn tỉnh./.
Nguồn: Nhi – P.KTATMT