• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(Cập nhật: 28/10/2021)
Số, ký hiệu:   45/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:   08-4-2020
Loại văn bản:   Nghị định
Cơ quan ban hành:   Chính Phủ

Xem nội dung văn bản tại đây.