• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

(Cập nhật: 03/11/2021)
Số, ký hiệu:   14/2021/TT-BCT
Ngày ban hành:   29/10/2021
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   BỘ CÔNG THƯƠNG
Xem nội dung chi tiết tại đây.