• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

(Cập nhật: 28/10/2021)
Số, ký hiệu:   17/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:   05-02-2020
Loại văn bản:   Nghị định
Cơ quan ban hành:   Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây.