• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Năm 2022, sẽ tăng cường thanh tra công vụ
Một buổi công bố quyết định thanh tra về xuất khẩu gạo. (nguồn: thanhtra.com.vn)

Năm 2022, sẽ tăng cường thanh tra công vụ

(Cập nhật: 28/09/2021)

(Thanh tra) - Đó là thông tin Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trường Sơn cho biết về định hướng kế hoạch thanh tra năm 2022.

 


Ông Sơn chia sẻ, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước và thế giới, dự kiến còn kéo dài và tác động tiêu cực trong nhiều năm tới. Bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, Chính phủ chỉ đạo song song áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đồng thời phát triển kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép”.

Từ bối cảnh và định hướng chung của ngành, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2022 theo hướng tăng cường thanh tra công vụ, chỉ đạo sát sao và xử lý nghiêm, triệt để các kết quả thanh tra công vụ theo hướng phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tồn tại hoặc vi phạm, lấy “thanh tra công vụ” là định hướng chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thanh tra một số hoạt động cấp phép chuyên ngành có tác động đến lưu lượng hàng hóa phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp như kiểm dịch động vật, thực vật nhập khẩu; cấp phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

Cũng theo Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Trường Sơn, theo lộ trình ban hành Luật Thanh tra sửa đổi, Thanh tra Bộ tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ kiện toàn tổ chức Thanh tra Bộ, thanh tra các tỉnh, thành phố theo hướng tinh gọn, đồng thời giải quyết triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; tham mưu xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo cho hoạt động thanh tra chuyên ngành phù hợp điều kiện thực tế và thống nhất thực hiện.

Nguồn: Thanhtra.com.vn