• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kiểm tra nghiệm thu công trình Nhà máy Điện gió Bình Đại số 3
Hình ảnh đoàn công tác kiểm tra nhà trực vận hành dự án. (Nguồn: P.QLNL-SCT Bến Tre)

Kiểm tra nghiệm thu công trình Nhà máy Điện gió Bình Đại số 3

(Cập nhật: 19/11/2022)
Ngày 16/11/2022, Đoàn công tác Sở Công Thương do ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nhà máy Điện gió Bình Đại số 3 đưa vào sử dụng.

Nhà máy điện gió Bình Đại số 3 do Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông làm chủ đầu tư có công suất lắp đặt 49 MW trên vùng biển huyện Bình Đại. Trên cơ sở Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cấp chủ trương để nhà đầu tư thực hiện dự án Dự án Nhà máy điện gió Bình Đại số 3 tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 27/8/2020. Dự án đã cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao khu vực biển tại Quyết định số 2655/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2022.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã khảo sát hiện trạng các bộ phận công trình như: số lượng trụ tuabin, nhà điều hành, trạm nâng áp, mở rộng 2 ngăn lộ đường dây 110KV tại trạm biến áp 110KV Bình Đại, hệ thống cáp ngầm 35kV nội bộ đấu nối tua-bin gió về trạm nâng áp 35/110kV... của nhà máy điện gió Bình Đại số 3. Ngoài ra đoàn công tác cũng đã kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận công trình đã hoàn thành 12/12 tuabin (10x4,0MW + 02x4,5MW), các hạng mục công trình như nhà điều hành, trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối, trạm biến áp nâng 0,69/35kV... đều đã hoàn thành. Chủ đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình. Các thử nghiệm khả năng kết nối hệ thống AGC, khả năng phát, nhận công suất phản kháng của Nhà máy điện gió Bình Đại số 3 đạt yêu cầu. Dự án Nhà máy điện gió Bình Đại 3 đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.
Nguồn: P.QLNL – SCT