• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu năm 2023
Kiểm tra trực tiếp Cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu năm 2023

(Cập nhật: 26/04/2023)
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-SCT ngày 08/02/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu năm 2023. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 30 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ) và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ- CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 21/30 cửa hàng thực hiện tốt (tỷ lệ 70%), 09/30 cửa hàng thực hiện chưa tốt (tỷ lệ 30%); xem xét nhắc nhở 06 trường hợp; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 106.100.000 đồng.

Các nội dung mà hầu hết các cửa hàng được kiểm tra đều thực hiện tốt là: Có đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp; Hợp đồng mua bán xăng dầu; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; có đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; có thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; có treo biểu tượng (logo) của thương nhân cung cấp xăng dầu; có treo biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định; có niêm yết giá, có thực hiện đăng ký và niêm yết thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại các trường hợp vi phạm như: Không có hoặc có nhưng không đầy đủ Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường, PCCC của cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc có Giấy chứng nhận nhưng đã hết hạn; kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng giấy phép đã hết hạn; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu mua xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Đoàn kiểm tra đã cân nhắc, xem xét nhắc nhở đối với những hành vi mà nguyên nhân chủ yếu do khách quan, doanh nghiệp không cố tình vi phạm, cho thời gian để các doanh nghiệp khắc phục lỗi; đồng thời xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã được tuyên truyền, nhắc nhở trước đó nhưng vẫn vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có kiến nghị, phản ánh của người dân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm./.
Tin, ảnh: Xuyến – TT Sở