• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2022
Kho chứa LPG chai của Cửa hàng bán lẻ LPG tại thời điểm kiểm tra Ảnh minh họa. (Nguồn: TT.SCT Bến Tre)

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2022

(Cập nhật: 10/06/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-SCT ngày 14/02/2022 và Quyết định số 24/QĐ-SCT ngày 15/02/2022 của Giám đốc Sở Công Thương về kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2022. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 38 cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 30/38 cửa hàng thực hiện tốt (tỷ lệ 78,95%), 08/38 cửa hàng thực hiện chưa tốt (tỷ lệ 21,05%); ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 52.500.000 đồng.

Kết quả kiểm tra thực tế so với năm 2021, tỷ lệ cửa hàng bán lẻ LPG chai vi phạm giảm đáng kể (tỷ lệ vi phạm năm 2021 là 77,49%). Qua đó cho thấy, đa số các cửa hàng bán lẻ LPG chai có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các nội dung mà hầu hết các cửa hàng được kiểm tra đều thực hiện tốt là: Có đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép kinh doanh LPG chai theo quy định; hợp đồng mua bán LPG chai; giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; có thực hiện niêm yết giá bán các loại LPG chai và bán đúng giá niêm yết; người quản lý và nhân viên làm việc tại cửa hàng LPG chai đều được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; có lập sổ sách theo dõi LPG chai đã bán cho khách hàng; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn trong kinh doanh LPG chai.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán lẻ LPG chai không được huấn luyện kỹ thuật an toàn theo quy định (07 trường hợp vi phạm); không treo biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng theo quy định (01 trường hợp vi phạm).

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh LPG chai bằng nhiều hình thức nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao nhận thức, hiểu rõ và đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG, từ đó chấp hành nghiêm chỉnh, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm tình hình hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có kiến nghị, phản ánh của người dân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm./.
Nguồn: P.TT –  SCT