• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2024
Xe vận chuyển LPG chai tại cửa hàng bán lẻ

Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2024

(Cập nhật: 14/06/2024)
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và tăng cường kỷ cương pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SCT ngày 14/3/2024 về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG năm 2024. Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố địa bàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các thương nhân kinh doanh mua bán khí; các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ LPG trên địa bàn tỉnh.
Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Số cửa hàng LPG chai được kiểm tra năm 2024 là 42 cửa hàng. Trong đó, 31/42 cửa hàng thực hiện tốt (tỷ lệ 73,81%), 11/42 cửa hàng thực hiện chưa tốt (tỷ lệ 26,19%); đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt và thu lợi bất hợp pháp là 44.805.000 đồng.
Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các cửa hàng LPG chai đều có thái độ hợp tác, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đa số các cửa hàng LPG chai có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cửa hàng thực hiện chưa tốt các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG chai như: người quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán LPG chai không được đào tạo các lớp nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy theo quy định; không lập sổ theo dõi chai LPG bán tại cửa hàng theo quy định; kinh doanh LPG chai nhưng không có Giấy chứng nhận ĐĐK bán lẻ LPG chai; không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng theo quy định. Qua đợt kiểm tra năm 2024, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi cố tình vi phạm.
Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG chai bằng nhiều hình thức nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao nhận thức, hiểu rõ và đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm tình hình hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm./.
(Nguồn: Xuyến-SCT)

Tin cùng loại