• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022
Đoàn kiểm tra đang kiểm tra tại một cơ sở sản xuất Bánh Trung Thu trên địa bàn tỉnh (Nguồn: TT.SCT Bến Tre)

Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2022

(Cập nhật: 30/09/2022)
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện bảo đảm ATTP theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trong dịp Tết Trung Thu năm 2022. Theo đó, Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị gồm Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Luật ATTP năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tổng số tổ chức, cá nhân đã kiểm tra: 25, gồm 02 tổ chức và 23 hộ kinh doanh (cá nhân); số tổ chức, cá nhân thực hiện tốt: 21/25 (tỷ lệ 84%); số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt: 04/25 (tỷ lệ 16%); xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 31.500.000 đồng. Các hành vi vi phạm gồm: 01 trường hợp vi phạm “khu vực chứa đựng, kho bảo quản bánh, nguyên liệu không đầy đủ giá, kệ theo quy định”; 01 trường hợp vi phạm “không nộp 01 bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định”; 01 trường hợp vi phạm “khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có động vật gây hại xâm nhập”; 01 trường hợp vi phạm “kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa theo quy định”.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đa số các cơ sở có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm. Sau khi được Đoàn kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn, các cơ sở đã chủ động khắc phục, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP, sẽ chú ý, cẩn thận hơn trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo đảm chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cũng như nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc chọn lựa thực phẩm sạch, có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, sản xuất theo kiểu truyền thống, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là các cơ sở đã được hướng dẫn, nhắc nhở./.
Nguồn: TT – SCT