• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra hoạt động thương mại điện tử năm 2022
Đoàn kiểm tra đang kiểm tra hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Nguồn: TT.SCT Bến Tre)

Kết quả kiểm tra hoạt động thương mại điện tử năm 2022

(Cập nhật: 05/09/2022)
Theo số liệu thống kê (tính đến hết ngày 31/7/2022), trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn thì trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có 04 website cung ứng dịch vụ, hơn 120 website bán hàng đã được Bộ Công Thương xác nhận, duyệt điện tử. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 1600 tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền với Nhà đăng ký tên miền (bao gồm tên miền “.vn” và các tên miền quốc tế) do Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) quản lý.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thương  mại  điện tử năm 2022. Theo đó, từ ngày 05/7/2022 đến ngày 09/8/2022, Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh; Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với 26 tổ chức, cá nhân có website thương mại điện tử hoạt động trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ).

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tổng số tổ chức, cá nhân có website thương mại điện tử đã kiểm tra: 26, gồm 18 tổ chức và 08 cá nhân; số tổ chức, cá nhân thực hiện tốt: 26/26 (tỷ lệ 100%); số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt: 0/26 (tỷ lệ 0%). Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức, cá nhân được kiểm tra có ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, không phát hiện vi phạm quy định tại Điều 4, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP  (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP). Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức, cá nhân đăng ký website thương mại điện tử có chức năng đặt  hàng  trực  tuyến  (thông  qua  giỏ hàng) không nhiều (07/26 website, tương đương 26,92%); bên cạnh đó, hoạt động mua bán hàng hóa trực tuyến trên website thương  mại  điện  tử  còn  rất  ít, chủ  yếu  là giới  thiệu,  quảng  bá  sản  phẩm. Nguyên  nhân chủ yếu do khách hàng vẫn còn thói quen mua hàng hóa theo cách truyền thống (đến trực tiếp cửa hàng). Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế còn cho thấy việc đăng ký website thương mại điện tử còn mang tính hình thức, thủ tục, thậm chí có trường hợp sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương xác nhận, tổ chức, cá nhân không quan tâm đến website hoạt động như thế nào, không thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, dẫn đến hiệu quả mang lại từ hoạt động thương mại điện tử không nhiều.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, kịp thời kiểm tra, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin khách hàng, phòng ngừa các website giả mạo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng./.
Nguồn: TT – SCT