• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kế hoạch Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các chợ
Ảnh minh họa kiểm tra công tác PCCN tại các giang hàng Chợ (nguồn: Internet)

Kế hoạch Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các chợ

(Cập nhật: 18/03/2019)

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các cán bộ Quản lý các chợ, trung tâm thương mại về phòng cháy chữa cháy (PCCC); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành nghiêm các quy định và các biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ trong sinh hoạt, làm việc của công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN) tại các chợ năm 2019.

Sở Công Thương chủ trì thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tại 05 chợ trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Chợ Lách, Ba Tri, Thạnh Phú. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường – Trưởng đoàn; đại diện Thanh tra Sở Công thương – Phó Trưởng đoàn; đại diện Phòng Quản lý Thương mại – Thành viên; đại diện Phòng Quản lý Năng lượng – Thành viên; đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh –Thành viên; đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện – Thành viên; đại diện UBND xã trên địa bàn – Thành viên tham gia đoàn kiểm tra công tác an toàn PCCN tại các chợ.

Các nội dung đoàn sẽ kiểm tra tại các chợ gồm:

(1) Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu Ban Quản lý chợ trong công tác Phòng chống cháy nổ.

(2) Kiểm tra công tác đầu tư cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chổ và công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tại chổ.

(3) Kiểm tra chất lượng các loại phương tiện phục vụ cho việc chữa cháy ban đầu, phương án chữa cháy, các điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, khả năng xử lý tình huống cháy, nổ của lực lượng chữa cháy cơ sở.

Thêm vào đó, nhằm tổ chức hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 21 diễn ra trong tháng 5/2019. Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra trong thời gian dự kiến trong tháng 5/2019. Thời gian kiểm tra cụ thể Đoàn kiểm tra sẽ thông báo trước 10 ngày cho từng thành viên trong đoàn và đơn vị được kiểm tra.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn sẽ lập biên bản nhắc nhở, xử lý nghiêm các chợ không thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCN theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thực hiện kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra. Đồng thời Sở Công Thương sẽ công khai danh sách các doanh nghiệp đã vi phạm hành chính về công tác PCCN trên trang web, cổng thông tin đại chúng./.

Nguồn P.KTATMT