• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu xin nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối
Ông Nguyễn Văn Niệm – PGĐ Sở CT chủ trì cuộc họp (Nguồn: P.QLNL-SCT tỉnh Bến Tre)

Họp xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu xin nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối

(Cập nhật: 13/12/2022)
Vừa q ua, tại phòng họp Sở Công Thương, ông Nguyễn Văn Niệm – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu xin nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối. Tham dự cuộc họp còn có đại diện của các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Giồng Trôm; Công ty Điện lực Bến Tre, Ủy ban nhân dân các xã Thạnh Phú Đông và Phước Long của huyện Giồng Trôm.


Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HC Toàn Cầu đề xuất khảo sát ở một trong hai vị trí thuộc xã Thạnh Phú Đông hoặc xã Phước Long trên địa bàn huyện Giồng Trôm để thực hiện dự án Nhà máy điện sinh khối công suất 10 MW. Vị trí dự kiến của Nhà máy đặt giáp sông Hàm Luông thuận tiện vận chuyển nguồn nguyên liệu, đảm bảo môi trường....

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, Sở Công Thương thống nhất chọn vị trí đề xuất thực hiện Nhà máy điện sinh khối đặt tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, khu vực dự kiến khảo sát khoảng 45 ha, đất dự kiến sử dụng khoảng 7 ha. Đồng thời, đề nghị Chủ đầu tư định vị lại phạm vi khảo sát kèm theo bản đồ cụ thể gửi lại Sở Công Thương xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát lập hồ sơ dự án. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương khảo sát, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ phòng Tài nguyên và môi trường huyện cập nhật quy hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư lưu ý các góp ý của các ngành về đê điều, cống, về đấu nối... để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Nguồn: P.QLNL – SCT