• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Thông báo thu hồi và hủy bỏ Giấy Chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

(Cập nhật: 12/05/2022)
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/ 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Sở Công Thương Bến Tre thông báo đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan về việc thu hồi và hủy các Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, cụ thể, như sau:

a. Thu hồi và hủy Giấy chứng nhận số 28/GCNĐĐK-SCT ngày 20/01/2021 do Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Công ty TNHH dầu khí A Phát, tại tờ bản đồ số 04, thửa 1318, ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

b. Thu hồi và hủy Giấy chứng nhận số 29/GCNĐĐK-SCT ngày 20/01/2021 do Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Dầu khí A Phát - Cửa hàng xăng dầu số 9, tại Ấp 2 (thửa đất số 1704, 1705; tờ bản đồ số 01), xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

c. Thu hồi và hủy Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 238F/GCNĐĐK-SCT do Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 1, ngày 15/10/2019 (có giá trị hiệu lực đến hết ngày 22/8/2023) cho Chi nhánh Công ty cổ phần Alpha Petroleum, địa chỉ: thửa đất số 911-912, tờ bản đồ số 02, ấp Long Hòa 1, xã Long Định, huyện Bình Đại trực thuộc hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty cổ phần Alpha Petroleum, địa chỉ trụ sở chính: 179 Đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành thông báo này), Công ty cổ phần Alpha Petroleum; Công ty TNHH Dầu khí A Phát phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận nêu trên về Sở Công Thương Bến Tre. Trường hợp, các Công ty không nộp bản chính Giấy chứng nhận hoặc không có thông tin phản hồi thì Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sẽ hủy bỏ Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Sở Công Thương Bến Tre thông báo các đơn vị có liên quan để biết./.
(Đính kèm: Thông báo số 864/TB-SCT ngày 04/5/2022Thông báo số 865/TB-SCT ngày 04/5/2022).
Nguồn: P.QLTM – SCT