• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tập trung đầu tư phát triển năng lượng điện gió
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khảo sát tiến độ thi công của Dự án Nhà máy điện gió số 5, xã Thạnh Hải (Thạnh Phú).

Tập trung đầu tư phát triển năng lượng điện gió

(Cập nhật: 28/08/2020)

BDK - Bến Tre có nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng sạch, như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối và năng lượng khí... Trong đó, năng lượng gió đang được quan tâm phát triển mạnh nhất. Đến nay, tỉnh có thêm 828MW mới được Thủ tướng Chính phủ đồ̀ng ý bổ sung vào quy hoạch đối với 13 dự án, lũy kế đạt 66,3% tổng công suất dự kiến phát triển theo quy hoạch đến năm 2030.


Tiềm năng phát triển

Theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tiềm năng phát triển điện gió của tỉnh được nghiên cứu ở vùng đất liền ven biển và vùng bãi bồi ven biển (vị trí cách bờ xa nhất khoảng 12km), với diện tích khoảng 39.320ha, quy mô công suất 1.520MW.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020, tỉnh được phê duyệt 6 nhà máy điện  gió (NMĐG) với tổng công suất 179,7MW. Cụ thể, NMĐG số 2 (30MW); NMĐG số 5 (30MW) và NMĐG Thanh Phong (29,7MW) đóng trên địa bàn huyện Thạnh Phú; NMĐG số 7 (30MW) trên địa bàn huyện Ba Tri NMĐG số 9 (30MW) và NMĐG số 10 (30MW) trên địa bàn huyện Bình Đại.

Theo Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm, với cơ chế ưu đãi điện gió theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia đề xuất phát triển dự án điện gió. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh có thêm 828MW mới được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch đối với 13 dự án, lũy kế đạt 66,3% tổng công suất dự kiến phát triển theo quy hoạch đến năm 2030. Tổng công suất các dự án điện gió đã được UBND tỉnh trình và đang chờ xem xét bổ sung quy hoạch đạt 5.370MW.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư khác cũng đang trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ, với quy mô hơn 1.000MW. Các NMĐG ngoài khơi đã khảo sát vị trí cách bờ lên đến 42km.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khẳng định, việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là xu thế tất yếu hiện nay; là định hướng phát triển kinh tế của địa phương, nhất là phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đặc biệt, điện gió đang được hưởng cơ chế ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

“Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành điện Việt Nam. Chính sách đã tháo gỡ nút thắt trong việc phát triển hệ thống lưới điện truyền tải, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia. Tuy nhiên, sự ưu đãi đó là có hạn. Điều cần thiết là làm sao cho các dự án đã phê duyệt được triển khai đúng tiến độ để có thể hưởng được cơ chế ưu tiên” - Chủ tịch UBNd tỉnh Cao Văn Trọng nhấn mạnh.

Giải pháp gỡ nút thắt

Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng lưới điện huy động thêm nguồn năng lượng sạch hòa vào hệ thống điện quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp tục hỗ trợ tỉnh tham mưu cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất các danh mục công trình dự án lưới điện truyền tải, các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn được đấu nối vào Tổng sơ đồ VIII trình Chính phủ phê duyệt để có cơ sở đầu tư xây dựng các dự án quan trọng là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời, phối hợp và thống nhất với địa phương trong công tác thỏa thuận đấu nối các dự án; có sự phân định trách nhiệm đầu tư đường dây và trạm điện đấu nối các dự án năng lượng tái tạo tại địa phương và các tỉnh lận cận. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư các hạng mục lưới điện phân phối, lưới điện truyền tải do EVN đã triển khai.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác tư vấn các thủ tục, kỹ thuật liên quan đến xây dựng hạ tầng lưới điện phục vụ truyền tải, giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn đảm bảo khai thác hết tiềm năng lợi thế của tỉnh để hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia.

Sở Công Thương tranh thủ sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, Chính phủ để kịp thời đưa các danh mục dự án năng lượng tái tạo, năng lượng khí LNG vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 để triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Phối hợp với địa phương hỗ trợ các chủ đầu tư các thủ tục liên quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng khí LNG trên địa bàn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, từng bước tăng tỷ trọng của năng lượng tái tạo trong bức tranh tổng thể ngành năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các sở, ngành, UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư trong các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng khí LNG. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân đối với các dự án; quyết liệt trong giải quyết các vướng mắc phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án được triển khai đúng tiến độ.
 

“UBND tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng các chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án. Đồng thời, tỉnh tranh thủ từ các cơ quan Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có những chủ trương, chính sách kịp thời để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị các chủ đầu tư trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND các huyện, xã trên địa bàn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng)

Nguồn: Baodongkhoi.vn