• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025
Các thiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trời

Tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025

(Cập nhật: 18/08/2020)
Trong giai đoạn 2011-2019, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm việc tiết kiệm trong sử dụng điện, nâng cao ý thức sử dụng điện năng tiết kiệm cũng như triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm sản lượng điện tiết kiệm đạt xấp xỉ 2,0% điện thương phẩm. Tuy nhiên, việc tiết kiệm điện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được thực hiện một cách triệt để, tích cực và toàn diện;

Để triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/8/2020 yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm trong sử dụng điện với các nội dung sau đây

1. Các cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp có cổ phần nhà nước: Xây dựng và ban hành các Quy định về sử dụng điện, trang bị, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị; Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện ở cơ quan và gia đình. Đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; Nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn dây tóc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Chỉ sử dụng máy điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát (nhiệt độ phòng từ 250C trở lên). Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng, có ít người. Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khuyến khích khi lập dự án có hạng mục hệ thống điện mặt trời mái nhà.

2. Đối với các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng: Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện. theo đó phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên. Thực hiện cắt giảm số lượng đèn chiếu sáng công cộng phù hợp mỗi tuyến đường, khu vực, đảm bảo độ chiếu sáng an toàn. Điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý, tùy theo tuyến đường, tùy theo mùa có thể bật muộn hơn vào buổi tối, tắt sớm hơn vào buổi sáng, phù hợp theo đặc điểm, nhu cầu và các hoạt động, các sự kiện của địa phương. Nghiên cứu lắp đặt thí điểm Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động. Khi sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới hệ thống đèn chiếu sáng phải sử dụng các loại đèn chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện, đèn 2 cấp công suất. Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính. Nghiêm cấm sử dụng đèn dây tóc và các loại đèn chỉ có 1 cấp công suất lớn (250W hoặc 150W). Khuyến khích sử dụng bóng đèn công nghệ LED.

3. Đối với các hộ dùng điện cho sinh hoạt: Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiệt, cài đặt chế độ làm mát từ 250C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3 – 50C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời; khuyến khích sử dụng đèn ứng dụng công nghệ đèn LED, bóng đèn hay thiết bị điện hiệu suất cao theo quy chuẩn hiện hành hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, tổ hợp văn phòng và nhà chung cư: Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Bến Tre; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Bến Tre trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

5. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện và các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Sử dụng điện đúng mục đích, công suất và biểu đồ công suất đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. Hạn chế tối đa việc huy động thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm; Sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như năng lượng gió, mặt trời, biomass…. Hàng năm, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm ít nhất bằng 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo việc thông báo, tuyên truyền trên đài truyền thanh các huyện, thành phố; hệ thống loa truyền thanh các phường, xã, thị trấn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp tuyên truyền đến các hộ nhân dân sử dụng điện về nội dung của công văn này này. Chỉ đạo việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan của công văn này.

7. Công ty Điện lực Bến Tre có trách nhiệm: Có biện pháp và hình thức thích hợp để triển khai tuyên truyền công văn này đến tất cả các khách hàng sử dụng điện biết và thực hiện; Xây dựng bản cam kết đăng ký tiết kiệm điện năng sử dụng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ... đối với các tổ chức, cá nhân có phụ tải cao và có đăng ký biểu đồ phụ tải vào giờ cao điểm và thấp điểm và cùng ký cam kết trên cơ sở: Thỏa thuận điện năng tiết kiệm, tiết giảm công suất giờ cao điểm và sử dụng nguồn điện dự phòng tại chỗ khi xảy ra thiếu điện,… nhưng phải phù hợp kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm sử dụng điện, nhất là các vi phạm về đăng ký biểu đồ phụ tải, sử dụng điện cho pa nô, quảng cáo, chiếu sáng biển hiệu sai quy định. Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, vận hành lưới điện hiệu quả, thực hiện việc cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn để kéo giảm tổn thất điện năng.

8. Sở Công Thương: Triển khai phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả và chính sách phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo của Chính phủ, các Bộ ngành đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

9. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên nội dung công văn này, đưa nội dung công văn lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bến Tre.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre và đề nghị Báo Đồng Khởi phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bến Tre tuyên truyền phổ biến công văn này, thực hiện các chuyên mục bản tin, phóng sự hướng dẫn, tuyên truyền về tiết kiệm điện và các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

 
Nguồn: P. QLNL-SCT