• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Quyết định phê duyệt Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2020

(Cập nhật: 25/12/2019)
Số, ký hiệu:   3837/QĐ-BCT
Ngày ban hành:   25-12-2019
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương