• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Luật doanh nghiệp

(Cập nhật: 28/10/2021)
Số, ký hiệu:   59/2020/QH14
Ngày ban hành:    
Loại văn bản:    
Cơ quan ban hành:   Quốc hội
Xem nội dung văn bản tại đây.