• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022
Ảnh minh họa: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nguồn: TT Sở - SCT)

Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022

(Cập nhật: 18/05/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-SCT ngày 25/01/2022 và Quyết định số 11/QĐ-SCT ngày 26/01/2022 của Giám đốc Sở Công Thương về kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 35 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ) và xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 25/35 cửa hàng thực hiện tốt (tỷ lệ 71,43%), 10/35 cửa hàng thực hiện chưa tốt (tỷ lệ 28,57%); xem xét nhắc nhở 04 trường hợp; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp, với số tiền xử phạt là 69.500.000 đồng.

Kết quả kiểm tra thực tế so với năm 2021, tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu vi phạm giảm đáng kể (tỷ lệ vi phạm năm 2021 là 69,77%). Qua đó cho thấy, đa số các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các nội dung mà hầu hết các cửa hàng được kiểm tra đều thực hiện tốt là: Có đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định, Hợp đồng mua bán xăng dầu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; có đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; có thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; có treo biểu tượng của thương nhân cung cấp xăng dầu; có treo biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại các trường hợp vi phạm như: Sử dụng người quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định; không ghi thời gian bán hàng; không đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương theo quy định; niêm yết không đúng giá bán lẻ xăng dầu do thương nhân phân phối xăng dầu quy định; không thực hiện việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Đoàn kiểm tra đã cân nhắc, xem xét nhắc nhở đối với những hành vi mà nguyên nhân chủ yếu do khách quan, doanh nghiệp không cố tình vi phạm, cho thời gian để các doanh nghiệp khắc phục lỗi; đồng thời xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã được tuyên truyền, nhắc nhở trước đó nhưng vẫn vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có kiến nghị, phản ánh của người dân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm./.
Nguồn: TT Sở – SCT