• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hướng tới hoàn thiện quy định về an toàn điện

Hướng tới hoàn thiện quy định về an toàn điện

(Cập nhật: 16/10/2020)
Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn điện” nhằm lấy ý kiến tham vấn, góp ý từ các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan về công tác an toàn điện để hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết vấn đề này.
 


Theo ông Phạm Trọng Thực - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn điện từng bước được hoàn thiện, đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng thiết bị, sự an toàn hoạt động cung cấp điện trong bối cảnh công nghệ nói chung, ngành điện nói riêng liên tục phát triển, những thông tư hướng dẫn đã ban hành cần phải có sự thay đổi, bổ sung phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Phạm Trọng Thực nêu rõ, Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về an toàn điện bao gồm 7 chương, 28 điều quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện trong đó phạm vi điều chỉnh bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220kV trở lên phòng tránh nhiễm điện do cảm ứng; biển báo an toàn điện; thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, chế độ báo cáo tai nạn điện; quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng, vận hành công trình điện lực.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan cũng thảo luận, trao đổi về những bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện và Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế.

Đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) bày tỏ, thực hiện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT, EVNHANOI đã chỉ đạo các ban chức năng và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện hoàn thành các thủ tục pháp lý, xây dựng đội ngũ kiểm định viên, các quy trình kiểm định. Tuy nhiên, theo quy định trong thông tư, cần phải kiểm tra độ bền của điện môi nhưng có nhiều loại máy biến áp (MBA) kiểu kín, nhà sản xuất khuyến nghị không được lấy mẫu dầu, khi lấy sẽ không được bảo hành và đảm bảo chất lượng MBA, do vậy không kiểm tra được độ bền điện môi. Ngoài ra, trong việc kiểm tra độ bền điện môi, cũng không quy định rõ kiểm tra những đặc tính nào như điện áp xuyên thủng, tính chất hóa học, khí hòa tan… dẫn đến việc không đồng nhất trong thực hiện.

Đại diện EVNHANOI kiến nghị, trong giai đoạn chưa có quy trình chuẩn của Bộ Công Thương về kiểm định thiết bị dụng cụ điện, tổng công ty đề nghị có quy định cụ thể về việc kiểm tra điện môi cho MBA để thống nhất thực hiện. Bên cạnh đó, nên ban hành quy trình kiểm định chung cho các thiết bị, dụng cụ điện để áp dụng chung cho hoạt động kiểm định thiết bị, dụng cụ điện.

Trước đó, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Sở Công Thương các địa phương và một số đơn vị, doanh nghiệp… có liên quan trực tiếp đến các nội dung, phạm vi điều chỉnh.

Dự thảo thông tư đang được đăng tải công khai trên website của Bộ Công Thương để tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện, hướng tới ban hành vào cuối năm 2020.

Nguồn: Congthuong.vn