• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai thực hiện công tác điều hành giá năm 2022 theo chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá
Ảnh minh họa: Giá sản phẩm đều được niêm yết tại một cửa hàng tiện lợi (Nguồn: P.QLTM)

Triển khai thực hiện công tác điều hành giá năm 2022 theo chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá

(Cập nhật: 25/02/2022)
Thực hiện Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2022. Ngày 24/02/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1012/UBND-KT.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Công văn số 882/VPCP-KTTH, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu  các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai: Tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, đẩy mạnh thực hiện công tác kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, nắm bắt tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành giá, tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình giá cả và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành quản lý giá cho phù hợp với quy định. Giao Sở Công Thương xây dựng, thực hiện Chương trình bình ổn giá thị trường, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, bán buôn, bán lẻ đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình bình ổn giá thị trường trong tỉnh./.
Nguồn: P.QLTM – SCT