• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Hội thảo đánh giá và rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triên Kinh tế -Xã hội (SEDP) cấp tỉnh, huyện
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đánh giá và rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triên Kinh tế -Xã hội (SEDP) cấp tỉnh, huyện

(Cập nhật: 06/12/2023)
Ngày 29/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ban Quản lý dự án CSAT (Dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre) tổ chức “Hội thảo đánh giá và rà soát tiến độ thực hiện SEDP cấp tỉnh, huyện” tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre. Tham dự hội thảo có 145 đại biểu là đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện/thành phố và xã.
Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giúp cho đơn vị tư  vấn hoàn chỉnh các dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 có lồng ghép phát triển bền vững (PTBV), tăng trưởng xanh (TTX), kinh tế tuần hoàn và biến đổi khí hậu (KTTH&BĐKH).

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn Báo cáo sơ lược kết quả rà soát Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và nội dung mục tiêu PTBV, TTX, KTTH & BĐKH trong các chính sách liên quan, đồng thời đề xuất các nội dung mục tiêu PTBV, TTX, KTTH & BĐKH lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh/huyện.

Theo đơn vị tư vấn, việc lồng ghép được thực hiện theo 5 nguyên tắc chính: (1) Phù hợp với các ưu tiên, định hướng trong KHPT KT-XH giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, huyện và đặc điểm KT-XH của địa phương; phù hợp với Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các quy hoạch của địa phương, đặc biệt với Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bến Tre. (2) Đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người như xóa nghèo đói, đảm bảo an ninh lương thực, y tế, dinh dưỡng, giáo dục, bảo trợ xã hội. (3) Đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội; bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, ứng phó với BĐKH, PCTT; sản xuất và tiêu dùng xanh. (4) Góp phần giải quyết những vấn để xuyên suốt, liên ngành và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các nhóm xã hội. (5) Có tính khả thi cao (con người, công nghệ, tài chính), nhất là khả năng huy đọng tài chính và có thể tạo ra tác động lan tỏa, tạo ra sự tiến bộ để đạt được cùng lúc nhiều mục tiêu.

Khung chính sách lồng ghép dựa trên các văn bản quy định của Trung ương và các quyết định của UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành hiện nay: Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 ban hành Kế hoạch hành động phát triển bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2030; Quyết định số 1012/QĐ -UBND ng ày 2021 ban hành kế hoạch hành động ứng phó BĐKH tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023).

Riêng đối với ngành công thương, đơn vị tư vấn đưa ra một số nội dung đề xuất lồng ghép:

Lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:Áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong xây dựng, quản lý các khu công nghiệp; xây dựng mới, chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích một số khu công nghiệp xây dựng hình mẫu khu công nghiệp dựa trên nền tảng logistics theo hướng thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng xanh. Tập trung đầu tư hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý, tăng cường xử lý tình trạng thiếu khu xử lý nước thải tập trung.

Lĩnh vực Thương mại: Xây dựng, hoàn thiện chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp theo hướng xanh và ban hành hướng dẫn triển khai. Khuyến khích áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến, đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng xanh đối với doanh nghiệp trong ngành sản xuất. Hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất ở nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn, phát triển các sản phẩm OCOP xanh, du lịch nông thôn bền vững, thân thiện với môi trường.

Điện: Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh; tăng cường chất lượng cung cấp điện trong hệ thống điện, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt theo điều độ hệ thống điện; nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng. Tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo vùng biển: điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,... tăng cường bảo vệ môi trường.

Kết thúc Hội thảo, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị tư vấn cân nhắc, làm rõ thêm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch mà các đại biểu đã trao đổi, góp ý; hoàn chỉnh lại bản dự thảo kế hoạch nhằm giúp cho tỉnh, huyện định hướng thực hiện lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và biến đổi khí hậu trong thời gian tới./.
 Tác giả: Xuyên - P.KHTCTH