• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Ảnh minh họa: Một cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nguồn: QLTM)

Triển khai Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

(Cập nhật: 30/11/2021)
Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là: Nghị định 95), có hiệu lực từ ngày 02/01/2022.

Theo Nghị định 95, có một số nội dung quy định mới được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, cụ thể như: (1) Bổ sung đối tượng quản lý bao gồm cả xăng dầu được sản xuất từ các nguyên liệu khác dầu thô; (2) Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước nếu có hoạt động sản xuất có thể chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; (3) Đưa loại hình kinh doanh bằng thiết bị xăng dầu quy mô nhỏ vào quản lý; (4) Đổi tên thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; (5) Quy định lại về quyền và nghĩa vụ của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cho phù hợp với thực trạng cơ cấu nguồn xăng dầu hiện hành; (6) Sửa đổi điều kiện kinh doanh về đơn vị cho thuê kho, cầu cảng; (7) Sửa quy định về sở hữu, thuê cửa hàng xăng dầu, bỏ đồng sở hữu; (8) Sửa đổi yêu cầu về hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; (9) Bổ sung những điều kiện cụ thể hơn đối với hoạt động kinh doanh nhiên liệu hàng không; (10) Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan về cơ chế điều hành giá xăng dầu, công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, dữ trữ xăng dầu;(11) Thay đổi quy định về chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng rút ngắn chu kỳ điều hành giá xăng dầu từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; Kỳ điều hành giá sẽ được xác định cụ thể vào 03 thời điểm trong tháng là ngày 01, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng;…. Đối với, thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được các Giấy xác nhận kinh doanh xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được tiếp tục hoạt động theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho đến khi các Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi về điều kiện kinh doanh xăng dầu; Đối với những hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu gửi đến Sở Công Thương đầy đủ và hợp lệ trước ngày Nghị định 95 có hiệu lực thì áp dụng các điều kiện về kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp liên quan trao đổi, phản hồi thông tin về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương phối hợp giải đáp.

*Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương;
Số ĐT: 02753.823377/ 0985834643 (Bé Duy);
Kết nối Zalo: 0879138263 (hoặc quét mã QR code): “Thông Tin Xăng Dầu Công Thương Bến Tre”.
Nguồn: P.QLTM – SCT