• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo các đề án khuyến công tỉnh năm 2023

Thông báo các đề án khuyến công tỉnh năm 2023

(Cập nhật: 31/05/2023)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre xin thông tin đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Điều 4 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Bến Tre về các đề án khuyến công tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

Đề án: Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới.
Các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu thuê tư vấn nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh sẽ được hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 35 triệu đồng/đơn vị chi phí thuê tư vấn, lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới.

Đề án: Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước năm 2023.
Các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ được hỗ trợ chi phí thuê gian hàng. Theo đó, hỗ trợ tối đa 80% chi phí thuê gian hàng cho 10 - 15 cơ sở CNNT trong tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm được tổ chức trong nước (tối đa 04 gian/cơ sở).

Đề án: Hỗ trợ các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp có nhu cầu hỗ trợ chi phí mua sắm ban đầu, trang thiết bị, dụng cụ quản lý để trưng bày quảng bá sản phẩm (đầu tư mới 100%) sẽ được hỗ trợ như sau:
- Cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia: mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/phòng trưng bày.
- Cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực: mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/phòng trưng bày.
- Cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh: mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/phòng trưng bày.

 (Xem nội dung văn bản tại đây)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre thông tin đến các cơ sở CNNT trong tỉnh đăng ký tham gia nếu có nhu cầu. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương Bến Tre. Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 6 Sở, 126A Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.6281888 hoặc 0938.187604 (gặp Xuân).
Nguồn: KC&XT