• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Bến Tre họp Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024
Họp thành viên Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Bến Tre họp Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

(Cập nhật: 17/05/2024)
Chiều ngày 14/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã chủ trì cuộc họp về việc thống nhất các công việc phục vụ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024.
Theo đó, Ông Nguyễn Văn Đông  Phương – Giám đốc Trung tâm Khuyến  công  và  Xúc  tiến thương  mại  Bến  Tre,  Sở  Công thương - Ủy viên thường trực thông qua Quyết định thành lập Hội đồng Bình chọn và các nội dung: báo cáo tiến độ thực hiện, các sản phẩm tham gia bình chọn đến ngày 14/5/2024, dự thảo quyết định thành lập Ban giám khảo, đề xuất tổ giúp việc; dự thảo thang điểm bình chọn; dự thảo mẫu Cúp lưu niệm và dự kiến các mốc thời gian thực hiện. Hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức Bình chọn đang được tiến hành thuận lợi. Các huyện, thành phố đang tiếp tục tiến hành lựa chọn sản phẩm để đề xuất bình chọn. Hiện có 31 sản phẩm, nhóm sản phẩm đã được 7 đơn vị gồm thành phố Bến Tre và 6 huyện lựa chọn và đề xuất, trong đó có 22 sản phẩm và 9 bộ sản phẩm (gọi chung là sản phẩm), được chia làm các nhóm, như: nhóm thủ công mỹ nghệ (03 sản phẩm), nhóm chế biến thực phẩm (22 sản phẩm), nhóm máy móc thiết bị (01 sản phẩm), các sản phẩm khác (05 sản phẩm). Còn 02 đơn vị là huyện Chợ Lách và Châu Thành chưa gửi sản phẩm đề xuất.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung nghiên cứu các dự thảo thang điểm, bộ tiêu chí bình chọn,… và đóng góp các ý kiến nhằm đi đến thống nhất chung, để sau khi ban hành sẽ áp dụng vào việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Đồng thời trao đổi, thống nhất thang điểm đánh giá; thống nhất tiến độ thực hiện (các mốc thời gian chủ yếu); thống nhất dự kiến thành phần Ban Giám khảo, tổ giúp việc, mẫu cúp lưu niệm cho từng loại sản phẩm tiêu biểu,…
Dự kiến, sau khi thành lập, Ban Giám khảo sẽ bắt đầu hoạt động và chấm điểm sản phẩm vào cuối tháng 5/2024, sau đó sẽ trình Hội đồng để tiến hành bình chọn vào tháng 6/2024.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh – Chủ tịch Hội đồng thống nhất với các dự thảo và các ý kiến trao đổi của thành viên Hội đồng đối với các nội dung làm việc theo dự kiến, các mốc thời gian đã thống nhất.  Đồng thời, đặt ra yêu cầu đối với các thành viên ban giám khảo, tổ chuyên môn giúp việc chủ động chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các tài liệu liên quan và các điều kiện đảm bảo khác để đợt chấm điểm các sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ đề ra.
Qua đó, những cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bến Tre sẽ được hưởng quyền lợi như: Được lựa chọn tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. Được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương hằng năm để: nâng cao năng lực quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm,… và các nội dung ưu tiên, hỗ trợ khác để phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.
(Nguồn: Duy-TT.KC&XTTM)