• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác đại hội Đảng
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác đại hội Đảng

(Cập nhật: 29/07/2020)
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cũng như tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp đã được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, công tác này được nhiều cấp ngành, địa phương chú trọng, nhất là đối với cấp ủy cơ sở.


Đại hội đảng cấp cơ sở

Đến nay, toàn tỉnh có 638 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành ĐH, đạt 100%, gồm 1 đảng bộ làm điểm ĐH của tỉnh, 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở làm điểm cấp huyện, 627 đảng bộ, chi bộ cơ sở ĐH đại trà. Trong đó, có 87 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại ĐH. Việc bầu cử tại ĐH được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Quan tâm cơ cấu cấp ủy viên là nữ, trẻ theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. ĐH cấp cơ sở đã bầu 4.458 cấp ủy viên, trong đó cấp ủy viên tham gia lần đầu 1.068 đồng chí, chiếm 24%; cấp ủy viên là nữ 1.201 đồng chí, chiếm 26,94%; cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi 686 đồng chí, chiếm 15,38%.

Đối với cấp huyện, có 12/13 đơn vị đã hoàn thành quy trình 5 bước về công tác nhân sự, còn huyện Chợ Lách do có sự thay đổi nhân sự, hiện đang làm lại bước 2. Có 12/13 đảng bộ đã được BTV Tỉnh ủy thông qua phương án nhân sự, còn huyện Chợ Lách dự kiến cuối tháng 7-2020 hoàn thành. Hiện đã có 5/13 đảng bộ hoàn thành ĐH, gồm: Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, Châu Thành, TP. Bến Tre và Quân sự tỉnh. Theo đánh giá, ĐH đạt nội dung, yêu cầu, chương trình dự kiến, đã bầu Ban Chấp hành, BTV, Ủy ban Kiểm tra, đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên đúng cơ cấu, số lượng theo đề án nhân sự. ĐH đã bầu 121 cấp ủy viên, đạt 100% số lượng ĐH biểu quyết; trong đó, số cấp ủy viên tham gia lần đầu 28 đồng chí, chiếm 23,14%; số cấp ủy viên nữ chiếm 21,49%.

Đối với cấp tỉnh, đang tổng hợp bước 5 hoàn thành Đề án nhân sự tỉnh. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tối đa là 49 đồng chí. BTV Tỉnh ủy giới thiệu 55 đồng chí bầu 49 đồng chí, trong đó tái cử 37 đồng chí, giới thiệu mới 18 đồng chí. Số lượng ủy viên BTV nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 15 đồng chí, giới thiệu 17 đồng chí, bầu lấy 15 đồng chí, trong đó tái cử 10 đồng chí, giới thiệu mới 7. Nhân sự các chức danh chủ chốt như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thường trực cấp ủy, HĐND, UBND có cán bộ nữ.

Thực hiện thí điểm

Công tác bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên mới ngay sau ĐH được quan tâm làm tốt theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định. Đối với những đồng chí cấp tỉnh, cấp huyện không tái cử nhưng còn thời gian công tác từ 24 đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn đủ năng lực, uy tín, sức khỏe và có nguyện vọng công tác thì được xem xét, bố trí công việc phù hợp. Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và động viên nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách kịp thời theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết  số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 79/157 xã, phường thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; 10/157 xã, phường thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Dự kiến sau ĐH đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có thêm 6 xã thực hiện gồm: Long Thới, Hòa Nghĩa (Chợ Lách); Tân Thạch (Châu Thành); Thanh Tân, Thành An (Mỏ Cày Bắc); An Định (Mỏ Cày Nam). Có 2/9 huyện thực hiện thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, gồm Châu Thành, Bình Đại. 9 huyện, thành phố thực hiện mô hình Bí thư Huyện ủy không phải là người địa phương…

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, sau ĐH các cấp ủy cần khẩn trương hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch, nhanh chóng chuyển tải nội dung, tinh thần Nghị quyết ĐH đi vào cuộc sống. Ban hành các quy chế hoạt động, thực hiện tốt công tác tư tưởng, phân công cấp ủy viên gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa nghị quyết ĐH thành chương trình công tác hàng năm, quý, tháng để tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.
 

Nguồn: Baodongkhoi.vn