• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Cập nhật: 23/07/2020)

​Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, ngày 22/7/2020, Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Đại hội đã thống nhất mục tiêu chung là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nâng chất thành phố văn minh đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.


Trong đó, thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng con người thành phố Bến Tre phát triển toàn diện với các đặc trưng: năng động, sáng tạo, thân thiện, văn minh gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện Dự án “nâng cấp mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre”; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án được phê duyệt, tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp ủy, người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Tập trung 2 nhiệm vụ đột phá đó là tập trung phát triển mũi kinh tế chủ lực thương mại-dịch vụ gắn với du lịch, tạo nguồn lực cho thành phố tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án được phê duyệt.

 

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới. 


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới gồm 40 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 32 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân thành phố hãy đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng ban Chấp hành Đảng bộ phát huy dân chủ, đồng thuận, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Với quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển nhanh và toàn diện của thành phố trong 5 năm tới, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng thành phố Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030”.
 

Nguồn: Bentre.gov.vn