• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu dự phiên khai mạc.

Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025

(Cập nhật: 20/08/2020)

Trong 2 ngày, 18 và 19/8/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 242 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, bằng các chủ trương, phương thức lãnh đạo đúng đắn, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" đạt nhiều kết quả quan trọng. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Thường xuyên quan tâm củng cố cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, phát triển tổ chức đảng và đảng viên; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện có thực chất, đúng quy định.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh là một Đảng bộ rất đặc thù, bao gồm các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và các doanh nghiệp quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, với lực lượng đảng viên ưu tú, nắm giữ các nhiệm vụ quan trọng trong khối Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Nhiều tổ chức cơ sở đảng có số đảng viên chiếm tỷ lệ cao so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhiều Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Khối và giữ cương vị quan trọng của tỉnh. Phần lớn đảng viên được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Chính vì vậy, kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Khối thông qua phát huy vai trò của từng chi bộ, đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên có tác động lớn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự báo trong 5 năm tới, cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng sẽ là thời kỳ mà thời cơ và thách thức đan xen lẫn nhau, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sẽ tạo ra nhiều thời cơ nhưng đồng thời cũng không ít thách thức, tác động nhiều chiều đến công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và Đảng ủy Khối.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tập trung công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm.
 

"Đảng ủy Khối phải nhận diện đầy đủ các thách thức và cơ hội; phải biến thách thức thành cơ hội để nâng cao sức mạnh tổng hợp cho Đảng ủy Khối, xây dựng Đảng bộ Khối thành một khối thống nhất thông qua vai trò đầu mối, kết nối, phối hợp của Đảng ủy Khối, giữa một bên là người ban hành, chỉ đạo và một bên là người thực thi chính sách; giữa các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và giữa các doanh nghiệp với nhau…", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đồng chí, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 52 đại biểu chính thức và 3 dự khuyết. 

Nguồn: Bentre.gov.vn