• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương khóa X,nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội và hạ quyết tâm

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Cập nhật: 23/06/2020)
Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Thới, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 11,62%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 16,33%. Kết quả trên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu tổng sản phẩm; ngành Công Thương đã có những đóng góp quan trọng vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện những mặt đã làm được đồng thời thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu chung là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo kế hoạch hàng năm và 05 năm; phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm tốt hơn nữa công tác chính trị tự tưởng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Sở Công Thương sẽ phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; góp phần xây dựng ngành Công Thương ngày càng phát triển..

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Thới đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Công Thương khóa IX. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Sở Công Thương thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, người lao động,…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Trong đó, đồng chí Châu Văn Bình - Giám đốc Sở Công Thương tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 
Nguồn: SCT