• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

QĐ. Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(Cập nhật: 20/10/2022)
Số, ký hiệu:   468/QĐ-TTg
Ngày ban hành:   27/03/2021
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Thu tướng chính phủ
Xem nội dung chi tiết tại đây.