• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

NĐ. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

(Cập nhật: 31/10/2022)
Số, ký hiệu:   82/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:   18/10/2022
Loại văn bản:   Nghị định
Cơ quan ban hành:   Chính phủ
Xem nội dung chi tiết tại đây.