• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

(Cập nhật: 27/10/2022)
Số, ký hiệu:   67/2020/QH14
Ngày ban hành:    
Loại văn bản:   Luật
Cơ quan ban hành:   Quốc hội
Xem nội dung chi tiết tại đây.