• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khuyến công Bến Tre 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương phát triển
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án KCQG điểm giai đoạn 2021 - 2022

Khuyến công Bến Tre 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương phát triển

(Cập nhật: 26/04/2023)
Trong 10 năm (2012 – 2022) thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hoạt động khuyến công tỉnh Bến Tre đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, duy trì việc làm, nâng cao đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn, ổn định tình hình kinh tế- xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Song song với đó, các hoạt động xúc tiến thương mại cũng được triển khai một cách đồng bộ, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Hoạt động khuyến công tỉnh Bến Tre trong 10 năm qua đã phát huy tác dụng rõ nét đối với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Được sự quan tâm của Bộ Công Thương, tỉnh Bến Tre đã tiếp cận với nguồn kinh phí khuyến công từ Trung ương trung bình mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, nội dung hỗ trợ được tập trung vào việc ứng dụng các máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Cùng với đó, hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Bến Tre cũng đã quan tâm bố trí khoảng 3 tỷ đồng để hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn đầu tư trang thiết bị máy móc, đào tạo lao động, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm... Qua đó, hoạt động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời giúp các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu, tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động khu vực nông thôn.

Trong thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre được triển khai một cách đa dạng theo các nội dung được quy định. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp từ chính sách khuyến công đã hoàn thành kế hoạch được giao từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và quốc gia, các đề án đảm bảo về khối lượng và chất lượng.

Qua các năm triển khai có sự can thiệp điều chỉnh từ nguồn kinh phí địa phương, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời, và đúng chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực đầu tư có hiệu quả vào hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo sức lan tỏa từ chính sách khuyến công đối với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn.

Các Đề án khuyến công đã được triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và giám sát theo dõi thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra, thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn để đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, trong giai đoạn 2012 – 2022, hoạt động khuyến công Bến Tre đã hỗ trợ cho 193 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, với kinh phí hỗ trợ thực hiện 33,756 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn hơn 247,4 tỷ đồng, tạo ra việc làm cho hơn 6.500 lao động (trong đó: KCQG là 52 đề án, kinh phí hỗ trợ là 12,99 tỷ đồng; KCĐP là 141 đề án, kinh phí hỗ trợ là 20,766 tỷ đồng).

 

Kiểm tra, nghiệm thu thiết bị hỗ trợ đầu tư tại Công ty TNHH Mỹ phẩm An Nam

Đáng chú ý, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về nguồn lực phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã xây dựng và triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất sản phẩm từ dừa giai đoạn 2019 – 2020” và tiếp tục là “giai đoạn 2023 - 2025” nhằm tập trung đẩy mạnh vào các hoạt động hỗ trợ các cơ sở sản xuất chế biến dừa của địa phương như: nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp; ứng dụng máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả cao; phát triển sản phẩm thông qua các hoạt động quảng bá sản phẩm tại các kỳ hội chợ trong nước… 
 
Bên cạnh đó, Sở Công thương Bến Tre đã chủ trì thực hiện 5 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, qua đó có 90 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh; Có 29 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực; Có 13 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia. Và để hỗ trợ cho các cơ sở CNNT có các sản phẩm được bình chọn đầu tư phát triển sản xuất, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre có sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phát triển sản xuất”.
 

Hội nghị Xúc tiến hàng nông, thuỷ sản của tỉnh Bến Tre vào thị trường các quốc gia Hồi giáo tại Hà Nội

Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, biến đổi khí hậu ngày càng lớn và nhanh chóng. Trong nước, thế và lực của nước ta đang từng bước được nâng lên; việc tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương sẽ mở ra thời cơ, thuận lợi mới, song chúng ta cũng phải tiếp tục đối mặt với các nguy cơ và thách thức không nhỏ. Trong khi đó, yêu cầu đặt ra phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Bến Tre đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 17,35%/năm trong giai đoạn 2020 - 2025, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến, gia tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng nông thủy sản, liên kết với ngành nông nghiệp khai thác, sử dụng triệt để và có hiệu quả nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp; phát triển ngành năng lượng sạch góp phần tăng trưởng công nghiệp và kinh tế tỉnh nhà.

Vì vậy, từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, khuyến công Bến Tre tiếp tục đặc mục tiêu huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển chung của tỉnh nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hướng các hoạt động khuyến công vào việc thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, công nghiệp nông thôn và các làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tập trung các ngành công nghiệp thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh trên địa bàn gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần gia tăng và giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh.

Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng các hoạt động, có trọng tâm trọng điểm, thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm; tổ chức, giới thiệu và làm đầu mối cho các doanh nghiệp tham gia các diễn đàn, hội thảo, khảo sát thị trường, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường; hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập và cung cấp thông tin chuyên sâu về thị trường trong nước và quốc tế…

Trên lĩnh vực thương mại sẽ tăng cường đẩy mạnh quá trình liên kết hoạt động thương mại với các tỉnh, thành trong cả nước, hướng vào việc cung ứng và tiêu thụ hàng hoá đặc sản và có lợi thế phát triển của tỉnh để hình thành hệ thống phân phối hàng hoá có hiệu quả. Triển khai kịp thời các quy định điều kiện xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường nước ngoài, đặc biệt các quốc gia đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Hỗ trợ Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng chủ lực, thế mạnh của tỉnh./.
Tin, ảnh: Nhạn – TT.KC&XT