• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2023
Kho chứa tại Cửa hàng bán lẻ LPG chai Ảnh minh họa. (Nguồn: Xuyến – TT Sở)

Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2023

(Cập nhật: 10/07/2023)
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG năm 2023. Qua đó, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra thực hiện tốt các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn, phòng, chống cháy nổ, góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG. 

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Số cửa hàng LPG chai được kiểm tra là 36 cửa hàng. Trong đó, 20/36 cửa hàng thực hiện tốt (tỷ lệ 55,56%), 16/36 cửa hàng thực hiện chưa tốt (tỷ lệ 44,44%); đã ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 50.250.000 đồng; nhắc nhở và cho thời hạn khắc phục đối với 13 trường hợp vi phạm.

Qua kiểm tra thực tế, các cửa hàng LPG chai đều có thái độ hợp tác, cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các cửa hàng LPG chai có ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số trường hợp vi phạm như: Không có hoặc có giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy và thẻ an toàn lao động của người quản lý, nhân viên nhưng đã hết hạn; kinh doanh bán lẻ LPG chai nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; kinh doanh LPG chai mini nhưng không ký hợp đồng theo quy định; vi phạm về biển hiệu; không lập sổ theo dõi chai LPG bán tại cửa hàng theo quy định; kho chứa chai LPG và LPG chai chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án PCCC theo quy định,…

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh LPG chai bằng nhiều hình thức nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao nhận thức, hiểu rõ và đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, nắm tình hình hoạt động kinh doanh LPG chai trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm./.
Tin, ảnh: Xuyến – TT Sở