• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra giá bán lẻ điện sinh hoạt và việc kiểm định các phương tiện đo tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng năm 2022
Đoàn kiểm tra đang thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm kinh doanh nhà cho thuê tháng Ảnh minh họa. (Nguồn: TT.SCT Bến Tre)

Kết quả kiểm tra giá bán lẻ điện sinh hoạt và việc kiểm định các phương tiện đo tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng năm 2022

(Cập nhật: 07/12/2022)
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 và Công văn số 6196/BCT-ĐTĐL ngày 10/10/2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. Năm 2022, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị: Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Công ty Điện lực Bến Tre; Điện lực các huyện, thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra giá bán lẻ điện sinh hoạt và việc kiểm định các phương tiện đo tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 998/KH-SCT ngày 19/5/2022 và Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 15/9/2022 của Giám đốc Sở Công Thương. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số nhà cho thuê tháng được kiểm tra, hướng dẫn năm 2022 là 81. Trong đó, số nhà cho thuê thực hiện tốt quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt là 21/81 (tỷ lệ 25,93%), thực hiện chưa tốt là 60/81 (tỷ lệ 74,07%); số nhà cho thuê thực hiện tốt quy định về kiểm định các phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng là 10/81 (tỷ lệ 12,35%), thực hiện chưa tốt là 70/81 (tỷ lệ 87,65%).

Kết quả kiểm tra năm 2022 cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật về giá bán lẻ điện sinh hoạt và việc kiểm định các phương tiện đo còn xảy ra nhiều; các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về giá bán điện và kiểm định các phương tiện đo nhưng do nhận thức của các chủ nhà cho thuê tháng chưa đầy đủ, không chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, tình hình kinh doanh nhà trọ gặp nhiều khó khăn, số lượng người thuê nhà giảm đáng kể, số lượng phòng trống khá nhiều; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ quy định khung tiền phạt “đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt” là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, tăng gấp 03 lần so với quy định trước đây (từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng). Do đó, năm 2022 Đoàn kiểm tra chủ yếu thực hiện việc kiểm tra, nhắc nhở (không xử phạt vi phạm hành chính), kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về giá bán lẻ điện và việc kiểm định các phương tiện đo, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, cách thức thực hiện; tạo điều kiện để các chủ nhà cho thuê tháng khắc phục vi phạm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ nhà cho thuê tháng vi phạm có cam kết thu tiền điện của người thuê trọ đúng với giá theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương); thực hiện kiểm định phương tiện đo đúng theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý Năng lượng lồng ghép đưa Thông tư số 25/2018/TT-BCT và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP vào các chương trình tập huấn an toàn điện, kiểm tra viên điện lực để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng tham gia; đồng thời phối hợp Công ty Điện lực Bến Tre tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt cũng như chế tài xử phạt đối với các chủ nhà cho thuê tháng bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa rộng khắp đến tất cả các nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến việc kiểm định các phương tiện đo nhóm 2, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện để người dân hiểu hiểu rõ, kiên quyết xử lý đối với các đối tượng cố tình vi phạm./.
Nguồn: TT Sở – SCT