• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2019
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Kế hoạch kiểm tra điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2019

(Cập nhật: 22/04/2019)

Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng các cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 538/KH-SCT ngày 09/4/219 về việc kiểm tra điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) các cửa hàng bán LPG chai năm 2019, cụ thể như sau:

Đối tượng kiểm tra: Các cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo kế hoạch có thông báo trước hoặc kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

Thời gian tiến hành kiểm tra: Quý II và quý III năm 2019

Nội dung kiểm tra: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; Hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định; Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG; Hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định; Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa;  Lựa chọn và treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân mà cửa hàng ký hợp đồng bán LPG chai; Mở sổ ghi chép theo dõi LPG chai đã bán cho khách hàng theo quy định; Niêm yết giá bán LPG chai và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng chai LPG bán cho khách hàng; Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy của chủ cửa hàng và nhân viên làm việc tại cửa hàng; Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của chủ cửa hàng và nhân viên làm việc tại cửa hàng; Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn đối với cửa hàng bán lẻ và kho chứa LPG chai.

Đoàn kiểm tra sẽ gửi thông báo kiểm tra đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh cửa hàng LPG trên địa bàn tỉnh trước 15 ngày khi tiến hành kiểm tra./.

Nguồn: TT Sở – SCT