• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
 Họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 2 năm 2022
Ông Trần Văn Đấu- Phó Giám đốc SCT Chủ trì cuộc họp (Nguồn: QLCN)

Họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 2 năm 2022

(Cập nhật: 10/06/2022)
Ngày 28  tháng 9 năm 2022, tại Phòng họp Sở Công Thương tổ chức họp Hội đồng  xét duyệt đề án khuyến công tỉnh (đợt 2) năm 2022.

Thành  phần dự họp gồm các Thành viên Hội đồng xét duyệt các đề án khuyến công do Ông Trần Văn Đấu, Phó chủ tịch Hội đồng- Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp và đại diện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Theo danh mục đề án khuyến công tỉnh năm 2022 đã được xét duyệt gồm 30 đề án hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị phát triển sản xuất và  01 đề án đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng thuyết minh các đề án và trình Hội đồng xét duyệt  kinh phí và  nội dung hỗ trợ 07 đề án. Tuy nhiên, đến thời điểm xét duyệt Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến thủy sản của Hộ Kinh Doanh Diễm. Đại chỉ: Ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại xin rút không đầu tư do đơn vị gặp khó khăn về nguồn vốn đối ứng.

Qua xem xét thuyết minh 06 đề án. Hội đồng có nhận xét chung về các đề án như sau:

Các đề án phù hợp về đối tượng, ngành nghề, điều kiện và tiêu chí lựa chọn để được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công;  nội dung và mức kinh phí hỗ trợ phù hợp Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành kèm theo quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre.

Căn cứ về bảo vệ môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Hội đồng cũng kiến nghị chung đối với các đề án: thiết bị hỗ trợ đầu tư phải là thiết bị mới 100%, có hóa đơn đỏ theo quy định.

Các đề án cũng cần chỉnh sửa một số nội dung được góp ý cụ thể như:
Đề án của DNTN Huỳnh Phúc: xem lại thông số kỹ thuật công suất thiết bị máy tuốt chỉ xơ dừa cho phù hợp.
Bổ sung mục tiêu cụ thể của đề án của HTX dịch vụ Nông nghiệp Phú Lễ.
Đề án của Hộ kinh doanh Ngô Y Linh: viết lại mục tiêu đoạn ”Đảm bảo nguồn bao tiêu dừa trái ổn định cho bà con....công nghiệp tỉnh nhà” cho phù hợp Nội dung tính ưu việt của thiết bị đề nghị so sánh thực tế sản xuất của hộ kinh doanh so với việc đầu tư thêm máy móc thiết bị thiết bị.
Đề án của Hợp tác xã Lúa Tôm Thạnh Phú: nội dung tính ưu việt của thiết bị đề nghị nêu thực tế sản xuất của Hợp tác xã so với việc đầu tư thêm các máy móc thiết bị.
Đề án của Hộ Kinh Doanh Lê Huỳnh Anh Tuấn: viết lại nội dung tính ưu việt của thiết bị do đề án so sánh hai thiết bị không liên quan nhau.

Qua ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng và tổng hợp phiếu đánh giá các đề án. Chủ trì cuộc họp kết luận:
Hội đồng thống nhất hỗ trợ 06 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.281.900.000 đồng theo nội dung đề nghị hỗ trợ tại các đề án. Cụ thể:
1. Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chỉ xơ dừa. Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phúc. Địa chỉ: Ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam
2. Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong may gia công bao bì. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Phú Lễ. Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri
3. Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất các sản phẩm từ chỉ xơ dừa. Hộ Kinh Doanh Ngô Y Linh. Địa chỉ: Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh, huyện  Mỏ Cày Nam
4. Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến nông sản. Hợp tác xã Lúa Tôm Thạnh Phú. Địa chỉ: Ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú
5. Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất các sản phẩm từ chỉ xơ dừa. Hộ Kinh Doanh Lê Huỳnh Anh Tuấn. Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú Nhuận, Thành phố Bến Tre
6. Đề án Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm từ chỉ xơ dừa. Hộ kinh doanh Phan Vủ Thành. Địa chỉ: Ấp 2, xã  Sơn Đông, Thành phố Bến Tre

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hỗ trợ các đơn vị sớm hoàn chỉnh các đề án theo góp ý của thành viên Hội đồng. Phòng Quản lý công nghiệp hoàn chỉnh biên bản họp và tham mưu trình Sở Tài chính thẩm định kinh phí theo quy định.

Đồng thời, trong thời gian tới đề nghị Trung tâm rà soát lại trước khi đề xuất danh mục, chọn lọc những đề án phù hợp, khả thi, thứ tự ưu tiên theo tiêu chí lựa chọn những đề án để hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND và cân đối với nguồn kinh phí được cấp hằng năm đảm bảo hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung hỗ trợ có hiệu quả việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiên phát triển sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: P.QLCN – SCT