• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Doanh nghiệp Na Uy cần mua mỳ gạo

Doanh nghiệp Na Uy cần mua mỳ gạo

(Cập nhật: 01/03/2021)
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua mỳ gạo. Điều kiện doanh nghiệp đã xuất khẩu đi châu Âu.

Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia trước ngày 31/3/2021.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển