• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Chính phủ bang Sarawak (Malaysia) đang cần tìm một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp: nuôi trồng, chế biến...

(Cập nhật: 10/06/2021)
Chính phủ bang Sarawak (Malaysia) đang cần tìm một số doanh nghiệp VN trong lĩnh vực nông nghiệp: nuôi trồng, chế biến...để liên doanh với đối tác của chính phủ bang này, Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ ông Mike Liong để biết thêm thông tin theo
 
Email: Mikeliongsk@gmail.com, 
WhatsApp:+60128898280
Nguồn: TT.KC&XT – SCT