• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác kinh doanh trong sản xuất thức ăn gia súc
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác kinh doanh trong sản xuất thức ăn gia súc

(Cập nhật: 22/06/2021)
Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác kinh doanh nhập khẩu DDGs (Distiller’s dried grains with solubles) - phụ phẩm của ngành sản xuât cồn từ hạt ngũ cốc và các loại thức ăn chăn nuôi gia súc (animal protein/feeds for feedstock production).


Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác kinh doanh nhập khẩu DDGs  (Distiller’s dried grains with solubles) - phụ phẩm của ngành sản xuât cồn từ hạt ngũ cốc và các loại thức ăn chăn nuôi gia súc (animal protein/feeds for feedstock production).

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ trực tiếp tới:

Mr. Anthony Onwugbenu

Tel: (516)-939-2920

Fax: (516)-570-3720

Email:info@bridgepathway.com

Website:www.bridgepathway.com

Hoặc: Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York; Email: vietradeny@vietrade-newyork.orgvietrade-newyork@vietrade.gov.vn
 

Nguồn: Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York