• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đại hội Đảng bộ xã An Bình Tây nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã An Bình Tây nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Cập nhật: 14/06/2020)

Trong 2 ngày 11 và 12/6/2020, Đảng bộ xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã An Bình Tây tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế nông nghiệp phát triển ổn định, hoạt động các tổ hợp tác nông nghiệp được tập trung củng cố hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, Dự án phát triển đàn bò sữa toàn xã có 202 hộ tham gia với trên 400 con bò, nhiều nhất trong các xã tham gia dự án; hiện có 222 con bò F2 đang khai thác sữa, trung bình 10kg - 12kg/con/ngày, giá bán 12.000 đồng -14.000 đồng/kg.

Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển; xã có 2 chợ hoạt động khá sôi nổi. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 26,6 triệu đồng đầu nhiệm kỳ, lên 49,2 triệu đồng/người/năm.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới tập trung thực hiện, đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới, các tiêu chí còn lại đều đạt trên 50%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm đúng quy định Điều lệ Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội


Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương; hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp". Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với nâng chất cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương yêu cầu xã cần đặt ra các giải pháp mang tính toàn diện để khai thác tối đa lợi thế là địa phương có thành phần kinh tế đa dạng về nông nghiệp lẫn tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; chăm lo công tác đào tạo nghề; thực hiện hiệu quả Đề án đa dạng sinh kế giảm nghèo bền vững; thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã An Bình Tây phải dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới ra mắt Đại hội.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Huỳnh Thiện Tài được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Nguồn: Bentre.gov.vn