• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình và nội quy Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Cập nhật: 17/06/2020)
Ngày 16-6-2020, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương Hồ Thùy Hiên, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, các huyện, thành phố đến dự. ĐH sẽ diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18-6-2020.


Chiều ngày 16-6-2020, ĐH tiến hành phiên trù bị thông qua các nội dung gồm: Bầu Đoàn Chủ tịch ĐH, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của ĐH; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐH; thông qua chương trình, nội quy ĐH; thông qua quy định về chế độ làm việc của Đoàn Chủ tịch ĐH, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của ĐH; thông tin một số vấn đề về Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn sinh hoạt của Đại biểu và chia tổ thảo luận Văn kiện Đảng bộ huyện và dự thảo các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án cụ thể hóa Nghị quyết ĐH.

Ngày mai 17-6-2020, ĐH khai mạc chính thức, thông qua Báo cáo chính trị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp cho dự thảo văn kiện trình ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 18-6-2020, ĐH sẽ bầu Đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên; Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt và hạ quyết tâm trước ĐH; thông qua Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bế mạc ĐH.

Được biết, Mỏ Cày Bắc là đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức ĐH điểm cấp huyện để các huyện rút kinh nghiệm.
 

Nguồn: Baodongkhoi.vn