• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đảng bộ Thị trấn Ba Tri tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Đại hội

Đảng bộ Thị trấn Ba Tri tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Cập nhật: 15/06/2020)

Trong 2 ngày 11 và 12/6/2020, Đảng bộ Thị trấn Ba Tri tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp, Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê đến dự.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thị trấn Ba Tri đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện đạt được thành tích khá tốt trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, tạo điều kiện để thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển; cơ sở kinh doanh và hộ kinh doanh cá thể tăng đáng kể cả về số lượng và quy mô vốn; chợ Ba Tri được đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động; các ngành nghề truyền thống được duy trì và đầu tư, áp dụng kỹ thuật nâng cao năng suất; cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức phát huy hiệu quả tích cực, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.

Trong 5 năm qua, Thị trấn đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên 85 tỷ đồng, qua đó, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đầu nhiệm kỳ 40,2 triệu đồng, đến cuối năm 2019 tăng lên 52 triệu đồng/người/năm.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển và thu hút đông đảo lực lượng tham gia. Các tiêu chí văn minh đô thị từng bước được xây dựng làm cho bộ mặt Thị trấn ngày càng khang trang. Công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường…

Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, sớm đưa Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê phát biểu tại Đại hội.


Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê đề nghị Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện một số vấn đề, như: Cần đặt ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của huyện, gắn với thực tiễn của địa phương để phát triển kinh tế, nhất là phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Chủ động, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội. Tập trung dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 10 đồng chính chính thức và 2 đồng chí dự khuyết. Theo dự kiến, Ban Thường vụ Huyện ủy luân chuyển đồng chí Huyện ủy viên giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn: Bentre.gov.vn