• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật: 08/02/2022)
Thực hiện Công văn số 389/BCT-TTTN ngày 24/01/2022 của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn.


Nhằm bảo đảm cung ứng xăng dầu, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

-Yêu cầu các Thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng xăng dầu (CHXD) phải chủ động có phương án, kế hoạch dự trữ, cung ứng xăng dầu đảm bảo đáp ứng đầy đủ, liên tục, thông suốt trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, không được tự ý đóng cửa ngừng kinh doanh. Bên cạnh đó, phải chủ động tìm kiếm, đăng ký nguồn cung ứng xăng dầu đúng quy định pháp luật, liên hệ với thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý xăng dầu để có phương án điều tiết, dự trữ đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ tại chỗ; Duy trì bán hàng theo đúng thời gian đã thông báo, bán đúng giá niêm yết; trường hợp điều chỉnh thời gian bán hàng phải thông báo bằng văn bản gửi tới Sở Công Thương nêu rõ lý do, thời gian điều chỉnh bán hàng. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với CHXD quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Và các CHXD chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng) quy định tại Khoản 21, Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/ NĐ-CP.

- Yêu cầu các Thương nhân cung cấp xăng dầu khác có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện duy trì cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu cho các đại lý bán lẻ, thương nhân nhận quyền bán lẻ trong hệ thống; Thực hiện kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng bán ra trên toàn hệ thống theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các CHXD trực thuộc hệ thống phân phối bán hàng đủ thời gian, không để xảy ra tình trạng đóng cửa, giảm thời gian bán hàng, nhằm đầu cơ, găm hàng tăng giá để trục lợi.
Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện./.

(Đính kèm: Công văn số 215/SCT-QLTM ngày 28/01/2022)

Nguồn: P.QLTM – SCT