• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại huyện Ba Tri
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại huyện Ba Tri

(Cập nhật: 28/04/2020)
Ngày 22/4/2020, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Tri về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ huyện Ba Tri có 65 chi, đảng bộ trực thuộc với 6.042 đảng viên, đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ 02 cấp trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, soạn thảo văn kiện, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng theo quy định, hướng dẫn của trên. Đến nay, đã tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ xã Tân Thủy và Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện; báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn chỉnh và tiến hành gửi xuống lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp Nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện và cơ sở nhìn chung đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và hướng dẫn thực hiện đúng quy trình. Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp cũng được quan tâm thực hiện đúng yêu cầu,...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ 02 cấp trên địa bàn huyện. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, những thuận lợi sẵn có thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Cần chủ động thực hiện các bước trong công tác tổ chức đại hội, kiện toàn cơ cấu nhân sự, nhất là khi được bổ sung thêm 02 ủy viên thường vụ, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; hoàn chỉnh văn kiện và các văn bản liên quan. Bám sát hướng dẫn của Trung ương, tỉnh để thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc. Trong công tác cán bộ cần chú trọng trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín trong nhân dân, tương xứng với vị trí vai trò công tác.

Về định hướng mục tiêu đến năm 2025, theo đồng chí, chủ đề báo cáo chính trị còn nặng về định tính, nên có thể thay cụm từ “hướng tới xây dựng Ba Tri phát triển nhanh, bền vững” bằng cụm từ “hướng tới xây dựng Ba Tri đạt tiêu chí huyện nông thôn mới” hoặc là “hướng tới xây dựng Ba Tri là trung tâm kinh tế, văn hóa biển, người dân có mức sống trong tốp đầu của tỉnh”. Cố gắng chọn ra những vấn đề trọng tâm, đột phá của huyện, vừa đáp ứng yêu cầu liên thông theo định hướng của tỉnh nhưng đồng thời phát huy được thế mạnh lợi thế của của phương,… Trách nhiệm này là của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhưng vai trò lãnh chỉ đạo điều hành của Bí thư Huyện ủy rất quan trọng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận.
 

Nguồn: Bentre.dcs.vn