• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
BGK chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 2022 (Nguồn: KC&XT)

Tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

(Cập nhật: 29/07/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 497/KH-SCT ngày 14/03/2022 của Sở Công Thương tỉnh  Bến Tre về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp Ban Giám khảo để chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT cấp tỉnh. Tham dự chấm điểm có sự tham dự của ông Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Giám khảo (BGK) chủ trì cuộc họp, cùng sự tham dự của các thành viên BGK.

Sản phẩm tham gia bình chọn có 13 Bộ sản phẩm và 19 sản phẩm của 28 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, có 4 nhóm sản phẩm gồm: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác. Nhìn chung, các sản phẩm tham gia bình chọn năm nay được đánh giá cao về bao bì và chất lượng. Theo tiêu chí đánh giá, các sản phẩm được bình chọn là những sản phẩm đầy đủ các tiêu chí như: đáp ứng thị trường; khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường; văn hoá, thẩm mỹ…

Căn cứ vào kết quả chấm điểm, BGK tham mưu Hội đồng bình chọn danh sách 20 sản phẩm CNNT đạt tiêu chí cấp tỉnh năm 2022 để trình UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 và đề xuất danh sách ….. sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2022 do Cục Công Thương địa phương tổ chức.

Hoạt động bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức 2 năm/lần nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm đạt chất lượng, có giá trị gia tăng cao, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trong tỉnh và ngoài khu vực. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để động viên các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp có thêm nhiều động lực đẩy mạnh phát triển sản phẩm, mạnh dạn đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong sản xuất và chế biến sản phẩm; để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Nguồn:TT.KC&XT – SCT