• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tỉnh Bến Tre được giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020
Ảnh: Hỗ trợ phát triển các sản phẩm từ dừa là mục tiêu hướng đến của đề án KCQG điểm của tỉnh giai đoạn 2019 – 2020 (nguồn: QLCN)

Tỉnh Bến Tre được giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020

(Cập nhật: 12/05/2020)
Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quyết định 3872/QĐ-BCT về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020.

Theo đó, Bộ Công Thương giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Bến Tre (nay là trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Bến Tre) là đơn vị  thực hiện 01 đề án Khuyến công quốc gia (KCQG) điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa giai đoạn 2019-2020”, với kinh phí 3,1 tỷ đồng.

Nội dung chính của đề án gồm Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất cho 07 cơ sở công nghiệp nông thôn, với kinh phí KCQG hỗ trợ là 2,1 tỷ đồng và Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới/công nghệ mới với kinh phí KCQG hỗ trợ là 1 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2020 và kết thúc vào tháng 12/2020.

Đây là năm thứ 2, tỉnh Bến Tre được Bộ Công Thương giao kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia để thực hiện đề án Khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa giai đoạn 2019-2020” với mục tiêu hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre đầu tư phát triển ngành chế biến dừa theo hướng công nghiệp bền vững, chế biến sâu, đổi mới công nghệ máy móc thiết bị, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng được điều kiện xuất khẩu đối với các sản phẩm dừa của tỉnh; từng bước thực hiện “Chương trình phát triển ngành dừa của tỉnh Bến Tre đến năm 2020”, hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dừa chuyển giao, tiếp nhận công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường. Xem Quyết định 3872/QĐ-BCT tại đây./.
 
Nguồn: QLCN-SCT