• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tìm nhà cung cấp hóa chất nhập khẩu sang Myanmar

(Cập nhật: 11/09/2020)
Hiện nay, một doanh nghiệp Myanmar đang tìm nguồn nhập khẩu các loại hóa chất
 

Hiện nay, một doanh nghiệp Myanmar đang tìm nguồn nhập khẩu các loại hóa chất như danh sách kèm theo.

Thương vụ tại Myanmar xin trân trọng thông báo và đề nghị các doanh nghiệp quan tâm gửi các thông tin cần thiết về Thương vụ trước ngày 16/9/2020. Các doanh nghiệp quan tâm cũng có thể đề xuất các loại hóa chất chất lượng ngang hoặc tốt hơn các loại trong danh sách.

Thông tin xin liên hệ:

          Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

          Email: mm@moit.gov.vnkienngd@moit.gov.vn

          ĐT: +959666225577

          Phụ trách Thương vụ Nguyễn Đương Kiên
           File đính kèm

 
 
 
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Myanmar