• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh Lai Châu

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh Lai Châu

(Cập nhật: 30/12/2020)
Thực hiện Quyết định số1054/QĐ-BCT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Công Thương thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã triển khai, thực  hiện Đề án “Thúc đẩy tiêu  thụ hàng  hóa  nông  sản  có  thế mạnh  của  tỉnh Lai Châu”, trong đó, đã lựa chọn và xây dựng video clip của 23 sản phẩm, hàng hóa nông sản có thế mạnh của tỉnh.

Nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnhLai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước và hướng đến xuất khẩu, Sở Công Thương gửi tới Quý cơ quan đường  link 23 video clip giới thiệu về sản  phẩm nông sản

Link video