• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Công ty Áo có nguồn hàng khẩu trang FFP2 lớn

Công ty Áo có nguồn hàng khẩu trang FFP2 lớn

(Cập nhật: 16/03/2020)

Công ty First League Communications của Áo (https://www.first-league.at/) hiện đang có nguồn hàng lớn khẩu trang FFP2 và mong muốn cung cấp cho thị trường Việt Nam và các nước châu Á.

Công ty First League Communications của Áo cho biết khẩu trang FFP2 được sản xuất ở Trung Á.

Bản chào giá là:

- Giá CIF: 0,49 EUR/ cái khẩu trang.

- Số lượng tối thiểu của đơn hàng đầu tiên: 300.000

- Mỗi hộp có 50 hoặc 100 khẩu trang.

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 24h sau khi ký kết hợp đồng.

 

Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo